VAUČERI - INFO

Uslovi korišćenja

Klub-Popusti - Uslovi korišćenja

DOBRODOŠLI na internet stranicu www.klub-popusti021.rs

Pre svega Vas molimo da pažljivo pročitate pravila i Uslove korišćenja.

Klub-Popusti 021 je deo privrednog društva Popusti 021 d.o.o. 

Član Klub-Popusti 021 može biti svako lice koje prihvata pravila i Uslove korišćenja i podnese prijavu za učlanjenje,

Naši poslovni partneri odnosno ponuđači promotivnog proizvoda i/ili usluge su ugovorom obavezani da će ugovorena ponuda na najkvalitetniji način biti ispoštovana po svim standardima kvaliteta i savesnog poslovanja. Vi  kao članovi Klub-Popusta 021 ste upoznati sa tim da ponuđači ponuda bez obrazloženja mogu ponudu stornirati I tražiti njeno uklanjanje sa sajta www.klub-popusti021.rs

  “KLUB-POPUSTI” nije vlasnik robe i/ili usluga koje nudimo preko našeg sajta www.klub-popusti021.rs  pa zato ne prihvatamo pravnu i materijalnu odgovornost za eventualne nedostatke tih proizvoda(usluga).

Za sve moguće probleme kako sa isporukom tako i sa samim proizvodom (uslugom) isključivo je odgovoran ponuđač  pa je sa tim u vezi i jedini i u potpunosti odgovoran za sve troškove, štetu, povrede, bolesti, potraživanja člana Klub-Popusta 021 , I za to Klub-Popusti 021 ne snosi odgovornost.

Mi “Klub-Popusti 021” bavimo se on-lajn informativnim uslugama, promocijom  obaveštavanjem članova o novim popustima, reklamiranjem, upravljanjem informacijama, ali se ne bavimo sprovođenjem finansijskih transakcija i posredovanjem pri prodaji robe i/ili pružanju usluga u ime i za račun trećih lica (prodavaca). Svaki član popuste uplaćuje direktno ponuđačima popusta na licu mesta.

Pod pojmom „Internet stranice“ u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve internet stranice koje se nalaze u okviru domena  www.klub-popusti021.rs

Uslovi korišćenja određuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Internet strana www.klub-popusti021.rs od strane Krajnjih korisnika.

Korišćenjem ili samim pristupom naše veb stranice www.klub-popusti021.rs (osim kod prvog čitanja ovih uslova), potvrđujete da ste u potpunosti pročitali i razumeli sve uslove i pravila korišćenja ovog sajta, da se sa njima slažete i da ih u potpunosti i bezuslovno prihvatate.

Lično pravo krajnjeg korisnika je da koristi ovaj sajt www.klub-popusti021.rs  i ne može to pravo korišćenja ni na koji način preneti na druga fizička ili pravna lica.

 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) je upoznat i prihvata sledeće:
 • Pod pojmom Krajnji Korisnik podrazumeva se svaka osoba koja na bilo koji način posredno ili neposredno koristi ili je koristila usluge našeg sajta www.klub-popusti021.rs
 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki na mestima gde one kao takve postoje.
 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga interneta.
 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) je upoznat sa činjenicom da privredno društva Popusti 021 d.o.o. kao autor ovog web sajta ne garantuje da sajt, serveri na kome sajt hostuje ili email poruke od klub-popusti021.rs ne sadrže u sebi kompjuterske viruse ili drugi štetan softver.
 • za kvalitet usluga našeg sajta ili gubitak bilo kakvih podataka do kog može doći za vreme prenosa informacija na netu Popusti 021 d.o.o. ne snosi odgovornost.
 • Iako nam je želja da naš sajt klub-popusti021.rs bude dostupan na internetu non-stop možda će se ponekad desiti da iz nekog razloga (uključujući tu i naše redovno održavanje sajta) naše internet stranice neće biti dostupne.
 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) koristi sajt klub-popusti021.rs na sopstveni rizik, a mi Popusti 021 d.o.o. ne prihvatamo odgovornost za eventualnu štetu bilo direktnu ili indirektnu kao ni eventualnu štetu nastalu korišćenjem i posećivanjem sajta ili informacija koje se nalaze na njemu.
 • Popusti 021 d.o.o. zadržava pravo da bilo kada i bez prethodne najave promeni ili potpuno ukine neki deo poslovanja ili sadržaja, vremena dostupnosti, način pristupa ili korišćenja stranica, možemo prestati da šaljemo bilo koji deo i vrstu informacija,da promenimo brzinu prenosa podataka ili potpuno ukinemo prenos istih.
 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) je dužan i obavezan da koristi internet stranicu www. klub-popusti021.rs isključivo u skladu sa propisima i zakonima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.
 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) je dužan i obavezan da dostavi istinite i potpune podatke o sebi, u skladu sa zahtevima formulara za registraciju.
 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) se obavezuje da neće ubacivati materijale koji sadrže viruse i druge programe koje bi mogle da oštete baze podataka ili unište ovaj sajt.
 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) se obavezuje da neće objavljivati uvredljive sadržaje, da u tim materijalima nema govora mržnje, psovki, ugrožavanja privatnosti , zlonamernog objavljivanja materijala na štetu drugog korisnika ili pravnog lica itd…, kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme .
 • Popusti 021 d.o.o. ima pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane krajnjeg korisnika, i može da u svakom trenutku prekine saradnju sa bilo kojim svojim korisnikom i ukine mu lozinke i naloge.
 • Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) je jedini odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme (hardver i softver),kao i opremu za pristup i korišćenje naše web stranice .
 • Takođe Popusti 021 d.o.o. isključuje bilo kakvu odgovornost za oštećenja računarske opreme krajnjeg korisnika(hardver,softver,oprema za pristup internet) nastale kao posledica korišćenja veb sajta www.klub-popusti021.rs,tako što krajnji korisnik samostalno snosi sve troškove vezane za to.
 • Popusti 021 d.o.o. nesnosi odgovornost za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije usluge ili robe date preko veb sajta www.klub-popusti021.rs niti za posledice koje mogu nastati upotrebom ove veb stranice.
 • Krajnji Korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac) se u potpunosti slaže da neće smatrati odgovornom: Popusti 021 d.o.o. niti odgovorne osobe, niti naše predstavnike i članove za naknadu eventualne štete i troškova, kao i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem veb stranice www.klub-popusti021.rs od strane krajnjeg korisnika.

 

Da bi ste koristili bilo koji proizvod /uslugu ili poklon vaučer koju nudimo, od Vas kao krajnjeg korisnika zahteva se prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Registrovanje je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup sajtu I dobijali obaveštenja o novostima sa istog.

Intelektualna svojina(autorska prava): Popusti 021 d.o.o. je autor sajta www.klub-popusti021.rs i svi materijali koji se nalaze na ovom veb sajtu su vlasništvo Popusti 021 d.o.o. ili su tu uz odobrenje nosilaca intelektualne svojine pa su kao takvi zaštićeni zakonom i ne smiju se koristiti bez odobrenja nosioca autorskih prava tj. Nas.

Popusti 021 d.o.o.  je nosilac autorskih prava (intelektualne svojine) na softver, originalni dizajn, logo, slike, ikonice, video materijale, tekstove, sa ovog veb sajta ukoliko nije drugačije označeno.

Svi sadržaji sajta (tekstovi, opisi proizvoda ili usluga…) su u vlasništvu Popusti 021 d.o.o.  ili trećih lica tj.naših poslovnih partnera(bilo da se radi o proizvođaču ili distributeru ponuđenih artikala ili usluga), pa mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost da krajnjeg korisnika obaveštavamo da li je neki material podložan zakonu o zaštiti intelektualne svojine ili ne. Zakon zabranjuje bilo kakvo kopiranje menjanje javno objavljivanje kao ni komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala sa ovog sajta bez našeg pismenog odobrenja.

Krajnji korisnik(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac ili posetilac) može preuzeti i koristiti materijale sa ovog sajta samo za vlastitu upotrebu. -Krajnji korisnik ne sme na stranicama ovog sajta objavljivati bilo kakav material koji je podložan zakonu o intelektualnoj svojini osim ako nije sam autor istih ili ima pismenu dozvolu da objavljuje te materijale od strane autora.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati korišćenjem internet stranice www. klub-popusti021.rs nadležan je Privredni sud u Novom Sadu. Popusti 021 d.o.o. preko sajta www.klub-popusti021.rs posreduje u prodaji robe i usluga isključivo na teritoriji Republike Srbije i te usluge su namenjene isključivo fizičkim licima starijim od 18.godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije u ime i za račun kompanija koji svoje proizvode ili usluge reklamiraju putem našeg sajta.

Ukoliko je fizičko lice starosti između 16 i 18 godina može koristiti sajt samo uz saglasnost roditelja ili staratelja ako oni prihvate važeća pravila i Uslove korišćenja sajta.

Osobe mlađe od 16 godina ne mogu koristiti sajt. Prodaja se vrši u promotivnom obliku čija je osnova u tome da firma (prodavac ili davalac usluga) odobrava popust na redovnu cenu robe (usluge).

Cene proizvoda ili usluga koje se nude na našem sajtu su cene na sniženju sa popustom od 20-90% i važe za tačno određeni vremenski rok, i u tačno određenim količinama,

Vi tj.krajnji korisnici, preko sajta www.klub-popusti021.rs, koristite naš sajt u skladu sa pravilima i Uslovima korišćenja.

Ponude objavljene na našem veb sajtu ne predstavljaju ponudu veb sajta klub-popusti021.rs za sklapanje ugovora o kupovini već poziv korisniku da učini ponudu pod objavljenim uslovima.

Naši poslovni partneri tj.ponuđači određene robe ili usluge mogu ograničiti broj korisnika kao i broj kupona koje jedan korisnik može kupiti. - Krajnji korisnik (posetilac) popunjavanjem formulara za registraciju dozvoljava i prihvata sledeće:

-da Popusti 021 d.o.o. Vaše podatke obradi i uskladišti i šalje vam email porukama razne materijale u svrhu učešća u raznim aktivnostima (informacije o razl.proizvodima ili uslugama, promocijama, zabavama,servisnim informacijama itd…), naravno uz mogućnost i uputstvo za odjavu. Uslovi korišćenja određuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje Internet strana klub-popusti021.rs od strane krajnjih korisnika(član Kluba-Popusti 021 ili posetilac)).

Korišćenjem ili svakim daljim pristupom na veb stranici www. klub-popusti021.rs posle upoznavanja sa USLOVIMA KORIŠĆENJA potvrđujete da ste u potpunosti pročitali i razumeli sve uslove i pravila korišćenja ovog sajta, da se sa njima slažete i da ih u potpunosti i bezuslovno prihvatate.

Ukoliko se sa ovim navedenim uslovima korišćenja i pravilima ne slažete molimo Vas da ovu internet stranicu ne koristite. Takođe Vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, jer mi Popusti 021 d.o.o. kao autori i menadžeri sajta www.klub-popusti021.rs zadržavamo pravo da bilo kada i bez prethodne najave dopunjavamo i menjamo kako sadržaj sajta tako i pravila i Uslove korišćenja, uslove prodaje, izjavu o privatnosti, i izjavu o poverljivosti podataka.

Tako ćete biti u toku sa svim izmenama pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili. U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka, a krajnji korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u novom izmenjenom obliku.

Sve promene uslova korišćenja važeća su za treća lica odmah po objavi na veb stranici www.klub-popusti021.rs